Spring naar inhoud

Aandachtspunten vanuit de Impactbeoordeling: woonwijken

Doel 1: Aantrekkelijke stad


WoningbouwlocatieAandachtspunt
AmstelwijckOntwikkeling valt grotendeels buiten verzorgingsgebieden van bestaande basisvoorzieningen.


Doel 2: Bereikbare stad


WoningbouwlocatieAandachtspunt
Amstelwijck/WilgenwendeInzetten op vermindering autogebruik en stimuleren OV- en fietsgebruik: aansluiting op fietsnetwerk richting stad.


Doel 3: Gezonde stad


Externe veiligheid


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
AmstelwijckDe omvang van de ontwikkeling vraagt om nieuwe basisvoorzieningen. De locatie van kwetsbare objecten dient zorgvuldig gekozen te worden met in achtneming van de aanwezige risicobronnen.


Geluid


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
AmstelwijckGelegen nabij de geluidsbronnen de A16, N3, het spoor en industrieterrein Dordt West.

Luchtkwaliteit


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
Amstelwijck Geleden in de nabijheid van zowel de A16 als de N3. Dit zijn twee bronnen van luchtverontreinigende stoffen.


Groen


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
AmstelwijckDeze woningbouwontwikkeling vindt plaats in een gebied waar nu veel groen aanwezig is. Inpassing van voldoende groen in het creëren van verbindingen met het groene buitengebied kunnen de nieuwe woonwijk aantrekkelijk maken. 
Sterrenburg e.o.Voor een randstedelijke woonwijk is het aandeel groen hier beperkt. in de directe omgeving is echter veel groen aanwezig. Het is van belang goede verbindingen met dit groen te behouden en te versterken.


Doel 5: Klimaatbestendige stad


Waterveiligheid


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
AmstelwijckDeze grote ontwikkeling geeft druk op de capaciteit van vluchtroutes en voorzieningen gericht op waterveiligheid.


Groenblauwe structuur en klimaat


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
AmstelwijckBij de ontwikkeling van Amstelwijck wordt het uitgangspunt gehanteerd dat 40 procent van het plangebied wordt ingericht met groen en water. Desondanks neemt het aandeel groen af en de verharding toe ten opzicht van de huidige situatie.
De HoopBij de planuitwerking van De Hoop dient aandacht te zijn voor klimaatbestendigheid , omdat de plaats waar de ontwikkeling is gepland in de huidige situatie een hoog aandeel groen kent.


Doel 6: Energieneutrale stad


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
Amstelwijck Inzetten op aansluiting op het warmtenet en all-electric oplossingen.


Doel 7: Biodiverse stad


Woningbouwlocatie Aandachtspunt
Amstelwijck
  • Door middel van de Killen kunnen ecologische verbindingen tussen Landgoed Gravenstein, het Wielwijkpark en de water- en groenstructuren van Sterrenburg worden gerealiseerd. 
  • Vanwege de omvang van de ontwikkeling, ligging nabij de N3 en A16 en relatief kleine afstand tot stikstofgevoelige habitattypen is Amstelwijck een aandachtspunt wat betreft stikstof.
HastingswegVanwege de omvang van de ontwikkeling en de relatief kleine afstand tot stikstofgevoelige habitattypen is de ontwikkeling aan de Hastingsweg een aandachtspunt wat betreft stikstof.
De HoopVanwege de relatief kleine afstand tot stikstofgevoelige habitattypen is de ontwikkeling De Hoop een aandachtspunt wat betreft stikstof.


PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl