Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen

Dordrecht is een aantrekkelijke stad

Doel 1Dordrecht is een stad met een rijke geschiedenis. De stad is omsloten door rivieren en Nationaal Park De Biesbosch en heeft daardoor water en natuur in de directe omgeving. Dordrecht is een aantrekkelijke stad waar veel te doen is en steeds meer mensen ontdekken dat. De binnenstad met haar vele historische kwaliteiten heeft veel toeristische waarde en de Dordtenaren gebruiken het als 'tweede huiskamer'. We willen die aantrekkelijkheid op verschillende vlakken borgen en uitbouwen.


Lees meer over het doel aantrekkelijke stad


Dordrecht is een bereikbare stad

Doel 2

Dordrecht wil een stad zijn die nu en in de toekomst goed bereikbaar is over water, spoor en weg. Om als centrumstad van de regio en toegangspoort tot de Randstad te fungeren, is bereikbaarheid cruciaal. De opgaven om 10.000 extra woningen en 4.000 extra banen te creëren leidt tot nieuwe verplaatsingen. Wanneer al deze verplaatsingen met de auto plaatsvinden, komt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad onder druk te staan. Bovendien is er onvoldoende ruimte om het autogebruik in de toekomst verder te faciliteren. Lees meer over het doel bereikbare stad 

Dordrecht is een gezonde stad

Doel 3Een goede fysieke en mentale gezondheid vormt de basis voor een sociaaleconomische krachtige stad. De kwaliteit en inrichting van de stad heeft direct effect op de lichamelijke en mentale gezondheid van haar bewoners. 'Positieve gezondheid’ is een nieuw begrip in Nederland. Bij positieve gezondheid ligt de focus niet op de klacht of ziekte, maar op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. 


Lees meer over het doel gezonde stad 

Dordrecht heeft een uitstekend vestigingsklimaat

Dordrecht heeft een uitstekend vestigingsklimaatOm te kunnen groeien moet Dordrecht een goed vestigingsklimaat hebben en goed op de kaart staan. Wat heeft Dordrecht te bieden voor de huidige inwoners, bezoekers en werknemers? En hoe kunnen we nieuwe ontwikkelaars, werkgevers, woningzoekenden en toeristen verleiden te investeren in onze stad? Uiteraard hangt deze doelstelling samen met de andere doelstellingen en dragen ook andere subdoelstellingen bij aan een uitstekend vestigingsklimaat in Dordrecht. Voor de economische kant van de groeiopgave leggen we de volgende accenten.Lees meer over het doel uitstekend vestigingsklimaat 

Dordrecht is in 2035 klimaatbestendig

Dordrecht is klimaatbestendigDe landelijke ambitie, verwoord in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, is dat Nederland in 2050 een klimaatbestendig en waterrobuust land is. Dordrecht is sinds jaar en dag bekend met de uitdaging om in goede harmonie samen te leven met het omliggende water. Als resultaat van een veranderend klimaat en bijkomend extreem weer komt er spanning op deze relatie te staan. Als koploper binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wil Dordrecht al in 2035 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en de veiligheid van de stad. Om dit te bereiken leggen we de volgende accenten.Lees meer over het doel klimaatbestendig

Dordrecht is in 2050 energieneutraal


Dordrecht is EnergieneutraalDe energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaves voor de komende decennia. In 2050 moeten we onze CO2-uitstoot hebben geminimaliseerd om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De nationale doelstelling is om voor 2030 49% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Hierover zijn afspraken gemaakt in het nationale Klimaatakkoord. 


Lees meer over het doel energieneutraal

Dordrecht beschermt en bevordert de biodiversiteit

Dordrecht is BiodiversiteitEén miljoen planten en diersoorten worden wereldwijd met uitsterven bedreigd. De urgentie om ecosystemen te beschermen is daarmee groot en de stad speelt hierin een belangrijke rol. 


Biodiversiteit betekent verschillend (= divers) leven (= bio). Het gaat dus om alle planten en dieren, inclusief mensen, die onderdeel uitmaken van een ecosysteem. Het maakt dus niet uit of een soort algemeen of zeldzaam is. Bijzondere flora en fauna (zeldzame, beschermde of Rode Lijst soorten) en hun leefgebied (habitat) zijn wel indicatoren voor een hoge graad van biodiversiteit. Overige dier- en plantensoorten liften mee met eisen die bijzondere soorten stellen aan hun habitat. Alle factoren die invloed hebben op planten en dieren, bepalen de gemeentelijke biodiversiteit. 


Lees meer over het doel biodiversiteit

Download de omgevingsvisieOmgevingsvisie 1.0 - 2021 PDF-bestand Download

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl