Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden

Het centrum

Afbeelding 5.1 gebieden centrum

Prioritair doel: Aantrekkelijke stad.

De historische binnenstad en de 19e-eeuwse schil (inclusief Stadswerven) vormen het centrum van Dordrecht. Dit gebied ligt geografisch gezien centraal in de regio Drechtsteden en heeft een hoog voorzieningenniveau. Daarnaast biedt het afwisselende bebouwing met nabij het station ruimte voor grootschalige kantoren. Voor de verdichting die nodig is om te voorzien in de groeiopgave, is de 19e-eeuwse schil een logisch gebied. Vanwege de nabijheid van voorzieningen en de nabijheid van het station. Bovendien zijn er leegstaande panden die zich lenen voor transformatie.


Lees meer over het Centrum


Woonwijken

Afbeelding 5.3 Gebied Woonwijken

Prioritaire doelen: Gezonde stad en Aantrekkelijke stad.

In het gebied woonwijken zijn alle wijken ondergebracht – allemaal met hun eigen ontstaansgeschiedenis en karakter. Vanwege dezelfde functies en meerdere overeenkomsten vormen ze wel één gebied. In woonwijken liggen groengebieden: (speel)tuinen, kleinere en grotere (sport)parken of ecologische zones.Lees meer over woonwijken

Werkgebieden

Afbeelding 5.9 deelgebied werkgebieden

Prioritaire doelen: Uitstekend vestigingsklimaat, Bereikbare stad en Gezonde stad.

De werkgebieden beslaan de locaties waar het werken voorop staat. Dit gaat over de bedrijventerreinen, industriegebieden en één kantoorlocatie. Dit betekent niet dat er in de andere gebieden niet gewerkt wordt, maar in dit gebied is dit duidelijk de hoofdfunctie. In het werkgebied moet een groot deel van de groeiopgave, het toevoegen van 4.000 banen, plaatsvinden. Alleen indien er specifiek te onderscheiden randvoorwaarden zijn, zoals bij milieuzonering, benoemen we de categorieën apart (industrie, bedrijven, kantoren).Lees meer over werkgebieden

Poldergebied

Afbeelding 5.13 Gebied Poldergebied

Prioritaire doelen: Biodiversiteit en Gezonde stad.

Ons poldergebied is uniek en dat willen we behouden en beschermen. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit en de natuurwaarden. Ontwikkelingen moeten bijdragen aan de karakteristieke eigenschappen van het landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering is ongewenst. We bouwen binnen de stedelijke contour, en dat betekent dat we inzetten op behoud van ons poldergebied.


Lees meer over het poldergebied

Spoorzone

Afbeeldingen 5.20 Gebied Spoorzone

Prioritaire doelen: Gezonde stad, Bereikbare stad en Aantrekkelijke stad.

De Spoorzone is een gebied van 7,5 kilometer lang en loopt van Zwijndrecht tot aan Amstelwijck. Voor de omgevingsvisie beperken wij ons uiteraard tot het deel dat op ons eiland ligt. Zowel de ontwikkeling van Amstelwijck-Spoorzone, de aanpak van de Spuiboulevard, de campus ontwikkeling bij het Leerpark en het Gezondheidspark en de herontwikkeling van de Zuidzijde van het station in Dordrecht maken hier onderdeel van uit. De Spoorzone Dordrecht is dé plek waar kansen liggen om de bouwopgave te realiseren. Hiermee versterken we de sociaaleconomische positie in Dordrecht.Lees meer over de Spoorzone

Dordwijkzone

Afbeelding 5.24 Gebied Dordwijkzone

Prioritaire doelen: Gezonde stad, Klimaatbestendige stad en Biodiversiteit

Om de stad aantrekkelijk, gezond en bestand tegen weersextremen te houden, krijgen groene waterrijke zones een steeds belangrijkere rol. De Dordwijkzone ligt prominent ‘midden’ over het eiland en vormde oorspronkelijk een groene bufferzone tussen Dordrecht en Dubbeldam. Hierdoor zijn daar allerlei functies terechtgekomen die normaliter in de periferie van de stad belanden zoals sportvelden en volkstuinen. De Dordwijkzone heeft al veel kwaliteit, maar bestaat nu nog uit losse gebieden. 


Lees meer over Dordwijkzone

Download de omgevingsvisieOmgevingsvisie 1.0 - 2021PDF-bestand Download

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl