Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Systemen

Systemen uit de omgevingsvisie

logo'sIn deze omgevingsvisie hebben een aantal systemen een centrale rol. Voordat de omgevingsvisie is opgesteld, hebben we die systemen benoemd. De systemen hebben een functie voor het eiland als geheel en zijn te zien als de fysieke dragers van het eiland. Daarom beschrijven we ze in een apart hoofdstuk. Per systeem geven we aan wat de huidige situatie is en wat de doelstellingen zijn. Op basis van huidige inzichten en staand beleid en hoe we deze doelstellingen verwezenlijken. De systemen die we beschrijven zijn: groenblauw, waterveiligheid, milieu, energie, verkeer, ondergrond en bebouwing. • Groenblauwe systeem

  Het groenblauwe systeem bestaat uit de stedelijke ecologische structuur, het poldergebied, de Biesbosch en de stadsrand. 


  Stedelijke ecologische structuur

  Vanuit de rivieren en het landschap aan de zuidkant lopen ecologische zones de stad in. Dit zijn de Wantijzone, de Amstelwijckzone, de Corridor en de...

  Lees meer

  kaart1
 • Waterveiligheid systeem

  De dijken op het Eiland van Dordrecht voldoen aan de nationale richtlijnen en worden elke twaalf jaar gecontroleerd. Hierdoor is de kans op een overstroming zeer klein, maar deze kans is nooit 0. Daarnaast is de impact van een overstroming in Dordrecht door de lage ligging van een groot gedeelte van de stad zeer groot. De impact van een overstroming wordt groter naarmate er in de toekomst meer...

  Lees meer

  kaart2
 • Milieu systeem

  Dordrecht hecht grote waarde aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. Om dit te bereiken zijn drie milieutechnische onderwerpen van belang: geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Op de drie onderwerpen is in het kader van de omgevingswet beleid opgesteld. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd, de GGD, de...

  Lees meer

  kaart3
 • Energie systeem

  We staan aan de vooravond van grote veranderingen aan ons energie systeem: de energietransitie. In het toekomstige energiesysteem hangen de elektriciteit-, gas- en warmtesystemen steeds nauwer met elkaar samen.

  Doelstelling

  Onder het motto 'De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie' werken we samen met de decentrale overheden en stakeholders in de...

  Lees meer

 • Verkeerssysteem

  Het verkeers- en vervoersysteem bestaat uit een combinatie van verschillende netwerken, auto, fiets, ov (spoor, bus, waterbus) en voet. Op een aantal locaties komen deze netwerken samen en ontstaan knooppunten. Deze knooppunten vormen het hart van de verstedelijkingsagenda van de komende jaren. Er is geen ruimte voor grote nieuwe structuren, maar we moeten de bestaande...

  Lees meer

  kaart5
 • Ondergrond systeem inclusieve woonwijken

  In 2019 zijn analysekaarten gemaakt van de ondergrond van het Eiland van Dordrecht en deze zijn gebundeld in een Stadsatlas. Deze analysekaarten dienen als signaleringskaarten bij het maken van nieuw beleid of het opstarten van nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn bedoeld om vanaf het eerste begin de kenmerken van de ondergrond mee te nemen om de juiste keuzes te maken. Zo voorkomen we dat de...

  Lees meer

  kaart6
 • Bebouwing inclusief welstand en hoogbouwvisie

  A. Welstandsnota en welstandsbeleid


  Doelstelling: de verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving dragen we samen: eigenaren, bewoners, beleggers en gemeente. We behartigen het publieke belang. Hierbij wegen we de individuele vrijheid van de burger of ondernemer af...

  Lees meer

  kaart7

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl