Spring naar inhoud

Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

De groei van Dordrecht met 10.000 woningen en 4.000 banen leidt tot verdichting en uitbreiding van de huidige bebouwing. Hierdoor neemt de verharding in Dordrecht toe en het aandeel groen af. De toename van verharding, in combinatie met klimaatverandering, brengt risico’s met betrekking tot wateroverlast en hittestress met zich mee. Groen en water in de stad hebben een waterbergend en verkoelend effect, en dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress.


Effecten, aandachtspunten en randvoorwaarden voor groeiopgave vanuit de impactbeoordeling


SubdoelAandachtspunten en randvoorwaarden
Effecten op waterveiligheid
  • Nieuwbouw en herontwikkeling op plaatsen met een risico op overstroming.
  • Toename van het aantal inwoners geeft druk op de capaciteit van vluchtroutes en voorzieningen gericht op hoogwaterveiligheid.
Effecten op de groenblauwe structuur/klimaat
  • De groei van Dordrecht leidt tot een toename van verharding en een afname van groen. De kans op warmteoverlast en hittestress neemt hierdoor, in combinatie met klimaatverandering, toe.
  • De groei van Dordrecht biedt kansen om de stad klimaatbestendig te maken en voor te breiden op de effecten van klimaatverandering.

PDF-bestandDownload de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl