Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 2: Bereikbaar

Doel 2: Dordrecht is een bereikbare stad

fig. 3.7 Doel2 Dordrecht is bereikbare stad V1

Om in verblijfsgebieden, waaronder woongebieden ruimte te geven aan het aangenaam verblijven (spelen, wandelen etc.) is het belangrijk het autoverkeer in de stad verder te verminderen en te verduurzamen. Gemotoriseerd verkeer is op veel plaatsen ondergeschikt. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en gezondheid. De gemeente zet daarom in op infrastructurele maatregelen om het gemak en de veiligheid voor voetgangers, fiets en OV te verhogen en het hiermee stimuleren van alternatieve vervoerwijzen zoals het openbaar vervoer, de fiets en deelvoertuigen. Om dit mede mogelijk te maken is het van belang om zogenaamde knooppunten goed in te richten, zodat overstappen makkelijk is. Zo benutten we de totale verkeersinfrastructuur maximaal. Het slimmer koppelen van de netwerken en organiseren van het gebruik zijn de sleutels. Om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen, leggen we de volgende accenten.

 • We maken Dordrecht een fietsstad

  Meer gebruik van de fiets (en daarmee minder gebruik van de auto) is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de stad in de toekomst te garanderen. Een hoog fietsgebruik draagt ook bij aan een vitale, gezonde en duurzame stad. Daarom willen we meer Dordtenaren op de fiets krijgen: in 2024 moet 30% van alle verplaatsingen met de fiets gebeuren. Voor langere afstanden willen we (regionale)...

  Lees meer

  Bereikbare stad 01
 • Stimuleren van het (hoogwaardig) openbaar vervoer (HOV)

  De gemeente wil het reizen per spoor aantrekkelijker maken voor de Dordtenaren. Daarom zet de gemeente in op het versterken van het spoornetwerk met vaker komende en gaande treinen, snellere treinen en meer bestemmingen. Daarnaast wil de gemeente vervoerwijzen op stationslocaties in alle richtingen verknopen. Naast behoud van een goede frequente IC-verbindingen is de inzet om hoogfrequent...

  Lees meer

  Bereikbare stad 02
 • Parkeerbeleid en innovatieve verkeersoplossingen

  De gemeente zet primair in op meer duurzaam vervoer, maar ook de bereikbaarheid voor auto's is van belang. Het is de opgave om slim om te gaan met autogebruik, juist om de stad en haar centrum bereikbaar te houden. Daarom willen we het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk bundelen op verkeersaders zoals de A15, A16, N3 en Laan der VN. Het parkeerbeleid willen we hierop aanpassen. Dit...

  Lees meer

  Bereikbare stad 03
 • Optimale bereikbaarheid van economische kerngebieden

  De bereikbaarheid van de industrie- en bedrijventerreinen vraagt aparte aandacht. Zij liggen langs de westelijke en noordelijke oevers van de stad. Met de herstructurering van de Mijlweg en de realisatie van de knoop N3-A16 zijn de investeringen in de optimalisatie van de bereikbaarheid van de Westelijke Dordtse Oevers groot. Gelet op de geschiktheid voor de vestiging van risicorelevante...

  Lees meer

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Fietsvisie en uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder!
 • Verkeersstructuurplan centrum 2013-2023.
 • Verkeerstructuurplan Spuiboulevard.
 • Aanpak verkeersonveilige locaties.
 • Integrale visie op laadinfrastructuur.
 • Volgen van de planning van het Rijk en tijdig een plan maken voor de reconstructie van verbreding A16 (Wielwijk). De reservering voor de verbreding van de A16 nemen we op in het omgevingsplan. 
 • Actieplan duurzame mobiliteit.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Bereikbare stad

Ontwikkeling van 10.000 woningen en 4.000 banen leidt tot een toename van verkeersbewegingen, zeker bij een ‘traditionele’ keuze waarin de auto nog de hoofdrol speelt. De toename van verkeersbewegingen komt op een wegennet dat nu al (over)belast is en leidt tot stagnatie en filevorming en daarmee vermindering van de doorstroming en bereikbaarheid. Dit speelt met name bij de locaties die ontsluiten op de A16/N3 en de belangrijkste stadsontsluitingswegen zoals de Laan der
Verenigde Naties. 


Lees meer over de impactbeoordeling: Bereikbare stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl