Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 4: Vestigingsklimaat

Dordrecht is koploper in (maritieme) maakindustrie en blijft innoveren

Dordrecht heeft een sterke connectie met het omliggende water en watergebonden bedrijvigheid. De regio Drechtsteden met Dordrecht als centrum behoort tot de top binnen de maritieme maakindustrie en deze toppositie willen we behouden. Dit faciliteert de gemeente door ruimte vrij te spelen voor groei van maritieme bedrijvigheid en door fysiek de ruimte te bieden aan de binnenvaart en de maritieme maakindustrie. Dus ruimte voor innovatie en de daarbij behorende netwerken – ook wel ecosystemen genoemd. Onder deze ecosystemen vallen alle relaties, ketens en fondsen die je aanspreekt en verbindt om innovatie mogelijk te maken. 


Een koploperspositie is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de (inter)nationale positionering van Dordrecht binnen de (maritieme) maakindustrie. Daarbij levert het verschillende kansen op, zoals opleidingstrajecten op het gebied van maritieme innovatie en het ontwikkelen van fieldlabs (proeftuinen). Een succesvol voorbeeld daarvan is de Duurzaamheidsfabriek, aangewezen als landelijk fieldlab voor de Smart Industry. De campusontwikkeling Leerpark groeit komende jaren verder uit tot een plek waar leren, innoveren en ondernemen samenkomen. Dat gebeurt onder andere met de toevoeging van de Dordrecht Academy en toevoeging van productiefaciliteit voor start-ups.

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

  • Versterken imago en zichtbaarheid.
  • Innovatieprogramma.
  • Onderwijs- en starters programma.
  • Intensiveren contacten met ondernemers.


Impactbeoordeling

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.

 

PDF-bestandDownload hier de impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl