Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 4: Vestigingsklimaat

Dordt hoort tot de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeenten

Ondernemers vormen de motor van de lokale economie. Zonder ondernemers is er geen bedrijvigheid en geen levendigheid in de stad. We werken daarom aan een stijging naar de top 5 van MKB-vriendelijkste grote gemeenten in Nederland en aan het faciliteren van ondernemersinitiatieven. Dit kunnen we alleen sámen met het bedrijfsleven, daarom zetten we intensief in op het onderhouden van contacten met ondernemers.

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

  • Versterken imago en zichtbaarheid.
  • Innovatieprogramma.
  • Onderwijs- en starters programma.
  • Intensiveren contacten met ondernemers.


Impactbeoordeling

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.

 

PDF-bestandDownload hier de impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl