Spring naar inhoud

Participatie

De omgevingsvisie is van en voor Dordtenaren. De omgevingswet vraagt een andere houding van de overheid: meer flexibiliteit en meer mét de samenleving. Participeren, meedoen is belangrijk. Dat staat ook in de omgevingswet. De wetgever vindt het namelijk belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie. Voor alles zijn gedeelde ambities en doelstellingen een must om deze daadwerkelijk te kunnen laten slagen.


Met Nieuw Dordts Peil, zie webpagina Profiel, is al veel informatie opgehaald bij inwoners. Ook de structuurvisie 2040 (opgesteld in 2013), het coalitieprogramma 2018-2022 en andere al vastgestelde beleidskaders geven richting aan de inhoud van de omgevingsvisie. Dordrecht kan niet ineens een hele andere versie van zichzelf worden. Sterker nog, het moet ontwikkelen tot een betere versie van zichzelf. Daarom hebben we de participatie voor de omgevingsvisie compact gehouden. En toch is er door veel mensen volop meegewerkt aan deze visie. 


Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen met input van beleidsmedewerkers, stakeholders zoals ondernemers, woningcorporaties, andere overheidsorganisaties en bewoners. Een werkgroep van 5 gemeenteraadsleden volgde het proces en informeerde de hele raad over de voortgang. De verantwoordelijke wethouder is natuurlijk op de hoogte gehouden van voortgang en tussenresultaten. Dit heeft hij op zijn beurt gedeeld met het hele college. De inbreng van de genoemde groepen is door participatie tot stand gekomen. Dit kende vele vormen: interviews, samenvattingen, gesprekken, e-mails, bijeenkomsten (check-ins, check-outs, open dag omgevingsvisie, interactieve avond presentatie van de ontwerp-omgevingsvisie), onderzoek GGD en de inspraakprocedure via het indienen van  zienswijzen. Ook zijn er ambtelijk nog minimale aanpassingen doorgevoerd. Via verschillende trajecten zijn de beleidskeuzes verwoord en vertaald naar de uitwerking per gebied. In de bijlage PDF-bestand'participatieverslag' is een uitgebreid verslag van dit proces en het verwerken van de input opgenomen. 

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl