Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 5: Klimaatbestendig

Dordrecht is in 2035 een zelfredzaam eiland

Dordrecht wordt goed beschermd en de kans op een overstromingen is zeer klein. Maar vanwege de geografische ligging van Dordrecht is de impact van een eventuele overstroming zeer groot. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. De overheid of de bewoner alleen redt het niet. We moeten het samen doen. Dit kan door zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn als inwoner en organisatie. Daarnaast moeten we samen redzaam zijn om anderen te helpen. Door zijn hoge buitendijkse ligging kan De Staart dienen als schuillocatie bij een dreigende overstroming. We onderzoeken hoe dit gebied is in te richten als veilige, zelfvoorzienende schuillocatie. En wel zó dat de aanpak als hefboom kan dienen voor het in gang zetten van een werkelijk duurzame gebiedsontwikkeling.

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

  • Communicatie gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid.
  • Inrichting van De Staart als schuillocatie én evidente locatie voor duurzame gebiedsontwikkeling.
  • Inrichten van het Wantij als (zoetwater) getijdenpark.
  • Inrichten Dordwijkzone als stadspark.
  • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel).
  • Aanpakken van knelpunten uit de Risicodialoog klimaatadaptatie.
  • Hitteplan.
  • Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR).
  • Klimaatadaptieve beleidsregels in het omgevingsplan.
  • Pilots klimaatadaptief bouwen in Amstelwijck en Vlijweide.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

De groei van Dordrecht met 10.000 woningen en 4.000 banen leidt tot verdichting en uitbreiding van de huidige bebouwing.

Hierdoor neemt de verharding in Dordrecht toe en het aandeel groen af. De toename van verharding, in combinatie met

klimaatverandering, brengt risico’s met betrekking tot wateroverlast en hittestress met zich mee. Groen en water in de

stad hebben een waterbergend en verkoelend effect, en dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress.


Lees meer over de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl