Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 5: Klimaatbestendig

Versterking van de robuuste groenblauwe structuur tot aan de voordeur

De groenblauwe structuren in Dordrecht zijn gebaseerd op de cultuurhistorische landschapsstructuren die verbonden zijn met de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Dit netwerk van singels, parken, hoven, killen en dijken moet de eigen voordeur van de Dordtenaren verbinden met het buitengebied, de Biesbosch en NL Delta. Met de Dordwijkzone en de Wantijzone als de dragers van het netwerk levert het een bijdrage aan klimaatadaptatie. Dat gebeurt door het verhoogd vasthouden van het water en door het verkoelen van de omgeving tijdens hittegolven. Als er minder verharding is, functioneert de stad als een natuurlijk systeem (zie 4.1).

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

  • Communicatie gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid.
  • Inrichting van De Staart als schuillocatie én evidente locatie voor duurzame gebiedsontwikkeling.
  • Inrichten van het Wantij als (zoetwater) getijdenpark.
  • Inrichten Dordwijkzone als stadspark.
  • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel).
  • Aanpakken van knelpunten uit de Risicodialoog klimaatadaptatie.
  • Hitteplan.
  • Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR).
  • Klimaatadaptieve beleidsregels in het omgevingsplan.
  • Pilots klimaatadaptief bouwen in Amstelwijck en Vlijweide.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

De groei van Dordrecht met 10.000 woningen en 4.000 banen leidt tot verdichting en uitbreiding van de huidige bebouwing.

Hierdoor neemt de verharding in Dordrecht toe en het aandeel groen af. De toename van verharding, in combinatie met

klimaatverandering, brengt risico’s met betrekking tot wateroverlast en hittestress met zich mee. Groen en water in de

stad hebben een waterbergend en verkoelend effect, en dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress.


Lees meer over de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl