Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Poldergebied

Bereikbare stad

Verkeer en vervoer

De bereikbaarheid voor landbouwverkeer is een belangrijk aandachtspunt. Recreatieve knooppunten zijn redelijk bereikbaar per auto. De overige gebieden hoeven per auto niet goed bereikbaar te zijn, maar moeten juist aantrekkelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Dordrecht moet zich ontwikkelen tot een echte fietsstad, om de natuurbeleving en beweging te stimuleren. Daarbij vergeten we recreatief fietsen niet. Juist de verbinding vanuit de stad met en door het buitengebied per fiets staat hoog in het vaandel.

Naast het versterken van een fietspadenroute is er aandacht voor wandelpaden en meer rolstoeltoegankelijke paden. We onderzoeken de mogelijkheid om een (bewijzerde) groene oever fiets- en wandelroute te maken langs de dijken en sluiswandjes. Op die manier koppelen we recreatie en bereikbaarheid aan elkaar. De Wantijdijk is een geschikt voorbeeld.

De vaak smalle(re) dijken in het poldergebied zijn niet geschikt voor veel gemotoriseerd verkeer. De visie Het Groenblauwe Eiland van Dordrecht zet in op de toegankelijkheid van enkel bestemmingsverkeer en met name op een goede bereikbaarheid per fiets en per voet, de auto is hierbij ondergeschikt.

Kortom, het poldergebied is autoluw. Met het openbaar vervoer willen we het poldergebied via de drie toegangspoorten met OV hubs met natransport bereikbaar maken. Het gaat daarbij om de Louisa-Canneman polder (Schenkeldijk Beneden-Zeedijk), de Bovenpolder (Zuidendijk-Provinciale weg) en de Merwelanden.

Verder zetten we in op de bereikbaarheid van het poldergebied met de Waterbus. De huidige halte van de Waterbus bij de Biesbosch nodigt nu niet uit om uit te stappen. Maar er liggen hier veel kansen om een nieuwe toegang tot de Biesbosch te maken. Dit moet een aantrekkelijke groene entree voor wandelaars en fietsers zijn om het gebied te verkennen.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Randvoorwaarden Merwelanden.
  • Gebiedsvisie Biesbosch (ontvlechting Parkschap).
  • Verbeterde inrichting toegankelijkheid en bewegwijzering fietsers, wandelaars en rolstoelen. 
  • Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
  • Verkenning wisselwerking water poldergebied - watergangen in de stad;
  • Mogelijkheden onderzoeken voor versterken van wandel- en fietsverbindingen tussen stad en buitengebied , onder andere door gesprekken met bewoners.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: poldergebied

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor het poldergebied zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl