Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Woonwijken

Biodiversiteit

Ecologie & groen

Wonen domineert en dat beperkt de ruimte voor flora en fauna. Toch heeft de stad voldoende plekken met (hoge) ecologische waarden, zoals de Essenhof en het Wielwijkpark. Ook de woningen en kleine groenelementen in tuinen en erven spelen een belangrijke rol in stedelijke ecologie. Verder speelt groen een grote rol in de zone langs de A16 bij Wielwijk en het Wielwijkpark. Bovendien zijn er een aantal landgoederen. De robuuste groene en blauwe verbindingen, het Wantij en de Dordwijkzone zijn voor de stad kenmerkende groene zones.

Het behoud en verhogen van biodiversiteit is belangrijk in woonwijken. Belangrijke speerpunten voor de woonwijken zijn een natuurinclusieve inrichting en optimaal ecologisch beheer. De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) ligt ook in en dichtbij de woonwijken. Mogelijkheden om de SES te versterken werken we uit in gebiedsprogramma’s. Bij alle ontwikkelingen in woonwijken kijken we zorgvuldig naar de effecten op beschermde flora en fauna. Vanwege de beeldbepalende, esthetische, ecologische en klimaatadaptatieve waarde is het aanwezige groen waardevol en behoudt het de groenbestemming.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Stimuleren vergroenen tuinen. 
  • Evacuatieplan waterveiligheid per woonwijk.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: woonwijken

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor woonwijken

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl