Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 4: Vestigingsklimaat

Doel 4: Dordrecht heeft een uitstekend vestigingsklimaat

fig. 3.9 Doel4 Dordrecht uitstekend vestigingsklimaat V1Om te kunnen groeien moet Dordrecht een goed vestigingsklimaat
hebben en goed op de kaart staan. Wat heeft
Dordrecht te bieden voor de huidige inwoners, bezoekers
en werknemers? En hoe kunnen we nieuwe ontwikkelaars,
werkgevers, woningzoekenden en toeristen verleiden te
investeren in onze stad? Uiteraard hangt deze doelstelling
samen met de andere doelstellingen en dragen andere subdoelstellingen
ook bij aan een uitstekend vestigingsklimaat
in Dordrecht. Voor de economische kant van de groeiopgave leggen we de
volgende accenten:

 • De aantrekkingskracht van Dordrecht behouden en versterken: Dordt op de kaart

  De kracht van het stedennetwerk in de Randstad is doorslaggevend voor de economische ontwikkeling van Nederland. Verschillende tandwielen die in elkaar grijpen, drijven de motor achter stedelijke-economische ontwikkeling aan. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen, toegang tot innovatie- en groeikapitaal en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor young professionals...

  Lees meer

 • Dordrecht is koploper in (maritieme) maakindustrie en blijft innoveren

  Dordrecht heeft een sterke connectie met het omliggende water en watergebonden bedrijvigheid. De regio Drechtsteden met Dordrecht als centrum behoort tot de top binnen de maritieme maakindustrie en deze toppositie willen we behouden. Dit faciliteert de gemeente door ruimte vrij te spelen voor groei van maritieme bedrijvigheid en door fysiek de ruimte te bieden aan de binnenvaart en de maritieme...

  Lees meer

 • Koppelen van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid: in Dordt kun je gegarandeerd aan de slag

  Een goed opgeleide bevolking, beschikkend over aanpassingsvermogen, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de stad en de vestiging van bedrijven. Dordrecht heeft de opgave om te groeien in aantal inwoners. Een goede aansluiting van bedrijven op de arbeidsmarkt is daarin belangrijk. Starters en werkenden moeten de mogelijkheid hebben om een leven lang door te ontwikkelen....

  Lees meer

 • Investeren in het potentieel van onze jongeren

  Een goed opgeleide bevolking is een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Daarom streven we ernaar dat de huidige generatie kinderen met een hoger opleidingsniveau uitstroomt richting de arbeidsmarkt. Op deze manier ontwikkelt een generatie zich kansrijker en doorbreken we de groei van de kansenongelijkheid in Dordrecht. Het draagt ook bij aan het versterken van het sociaaleconomisch profiel van de...

  Lees meer

 • Bestaande bedrijventerreinen, waaronder de zeehaven, revitaliseren met aandacht voor duurzaamheid, circulaire economie en watergebonden bedrijvigheid

  Met het Distripark beschikt Dordrecht over het laatste uitgeefbare terrein. Gronden zijn steeds schaarser en we moeten bestaande werklocaties dus optimaal benutten. Bedrijven dienen op de juiste plek te zitten. Bedrijven die op de watergebonden locaties zitten en daar geen gebruik van maken, moeten ruimte maken voor andere bedrijven die wel gebruikmaken van het water. Duurzaam vervoer over water...

  Lees meer

 • Dordt hoort tot de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeenten

  Ondernemers vormen de motor van de lokale economie. Zonder ondernemers is er geen bedrijvigheid en geen levendigheid in de stad. We werken daarom aan een stijging naar de top 5 van MKB-vriendelijkste grote gemeenten in Nederland en aan het faciliteren van ondernemersinitiatieven. Dit kunnen we alleen sámen met het bedrijfsleven, daarom zetten we intensief in op het onderhouden van contacten met...

  Lees meer

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Versterken imago en zichtbaarheid.
 • Innovatieprogramma.
 • Onderwijs- en starters programma.
 • Intensiveren contacten met ondernemers.


Impactbeoordeling

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.

 

PDF-bestandDownload hier de impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl