Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 5: Klimaatbestendig

Doel 5: Dordrecht is in 2035 klimaatbestendig

fig. 3.10 Doel5 Dordrecht klimaatbestendig V1De landelijke ambitie, verwoord in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, is dat Nederland in 2050 een klimaatbestendig en waterrobuust land is. Dordrecht is sinds jaar en dag bekend met de uitdaging om in goede harmonie samen te leven met het omliggende water. Als resultaat van een veranderend klimaat en bijkomend extreem weer komt er spanning op deze relatie te staan. Als koploper binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wil Dordrecht al in 2035 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en de veiligheid van de stad.Om dit te bereiken leggen we de volgende accenten.

 • Dordrecht is in 2035 een zelfredzaam eiland

  Dordrecht wordt goed beschermd en de kans op een overstromingen is zeer klein. Maar vanwege de geografische ligging van Dordrecht is de impact van een eventuele overstroming zeer groot. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. De overheid of de bewoner alleen redt het niet. We moeten het samen doen. Dit kan door zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn als inwoner en organisatie. Daarnaast...

  Lees meer

 • Versterking van de robuuste groenblauwe structuur tot aan de voordeur

  De groenblauwe structuren in Dordrecht zijn gebaseerd op de cultuurhistorische landschapsstructuren die verbonden zijn met de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Dit netwerk van singels, parken, hoven, killen en dijken moet de eigen voordeur van de Dordtenaren verbinden met het buitengebied, de Biesbosch en NL Delta. Met de Dordwijkzone en de Wantijzone als de dragers van het netwerk levert het...

  Lees meer

 • Klimaatadaptief bouwen

  De komende jaren krijgt de stad te maken met steeds extremer weer. Dit betekent een hogere kans op extreme neerslag die niet in de riolering verwerkt kan worden. Ook kan de droogte van 2018 en de hittegolf van 2019 en 2020 zich vaker herhalen. Het Eiland kan in de toekomst te maken krijgen met de gevolgen van de zeespiegelstijging en een verandering van de rivierafvoer. Zowel op extreme neerslag,...

  Lees meer

  Hoogbouw

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Communicatie gericht op risicobewustzijn en zelfredzaamheid.
 • Inrichting van De Staart als schuillocatie én evidente locatie voor duurzame gebiedsontwikkeling.
 • Inrichten van het Wantij als (zoetwater) getijdenpark.
 • Inrichten Dordwijkzone als stadspark.
 • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel).
 • Aanpakken van knelpunten uit de Risicodialoog klimaatadaptatie.
 • Hitteplan.
 • Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR).
 • Klimaatadaptieve beleidsregels in het omgevingsplan.
 • Pilots klimaatadaptief bouwen in Amstelwijck en Vlijweide.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

De groei van Dordrecht met 10.000 woningen en 4.000 banen leidt tot verdichting en uitbreiding van de huidige bebouwing.

Hierdoor neemt de verharding in Dordrecht toe en het aandeel groen af. De toename van verharding, in combinatie met

klimaatverandering, brengt risico’s met betrekking tot wateroverlast en hittestress met zich mee. Groen en water in de

stad hebben een waterbergend en verkoelend effect, en dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress.


Lees meer over de impactbeoordeling: Klimaatbestendige stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl